Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Soro.pl

 

   §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wyprawka-do-szpitala.pl prowadzony jest przez firmę „Soro.pl”, Aleksandra Marciniak, ul. Leśna 95f,  58-370 Boguszów-Gorce, telefon 517543006, NIP: 886-256-49-86, Regon 368975080, wpisany do rejestru CEIDG w Urzędzie Miejskim w Boguszowie- Gorcach.

2.     Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3.     Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrom) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

        §2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1.     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.soro.pl

3.     Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia i zapłacenia do wysłania do Kupującego) wynosi od 24 godzin do 3 dni z możliwością wydłużenia tego czasu, jednak tylko za zgodą klienta. 

4.     Klient zgadza się na udostępnianie danych osobowych w celu obsługi i realizacji zamówienia. Klient wyraża zgodę na udostępnienie tych danych również partnerowi biznesowemu:  P.H. MARINI Centrum Dystrybucji Artykułów Dziecięcych, Spokojna 74, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, jeśli produkt przez niego zamówiony wysłany będzie właśnie z tamtego magazynu zewnętrznego.

5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 

 §3. PŁATNOŚCI

1.     Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

2.     Na życzenie klienta wysyłana jest do klienta faktura za zakupione produkty. Jest to forma e-mail.

3.     Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z podanych na stronie sposobów płatności. Do wyboru należą płatności przelewem zwykłym, kartą oraz przelewem natychmiastowym, realizowanym poprzez firmy zewnętrzne. Dostępna również płatność za pobraniem.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

 §4. DOSTAWA

1.     Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać podane na stronie sposoby odbioru zamówionych Produktów.

2.   Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i wyliczone na podstawie wagi i gabarytów wysyłanego towaru.  Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

3.     Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że aktualna promocja wskazuje inaczej. 

4. Sprzedający ma prawo nie udostępnić wybranej metody płatności bez podania przyczyny, jeśli zachodzą ku temu ważne dla firmy powody.

5.  W przypadku nieuzasadnionego nie odebrania przesyłki " za pobraniem" , która stanowi umowę skupna- sprzedaży pomiędzy stronami, kupujący zwraca koszty przesyłki kurierskiej w obie strony tzn. do klienta i od klienta do siedziby  firmy w łącznej kwocie 35 zł na rachunek:

73 1050 0145 1000 0091 1858 9648
SORO.pl  
Ul. Leśna 95f
 
58-370 Boguszów- Gorce

 6Gdy wygląd przesyłki podczas dostawy budzi Państwa zastrzeżenia tzn. jest otwarta, uszkodzona, mogą Państwo odmówić jej odbioru. Klient powinien sprawdzić zawartość przesyłki przy odbiorze, jeszcze w obecności kuriera, aby w razie uszkodzenia spisać protokół szkody. W innym przypadku firma kurierska może odmówić przyjęcia reklamacji.

7.  W przypadku niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem, prosimy o kontakt 517 543 006 lub sklep@soro.pl

8. W każdym przypadku, gdy z jakiejś przyczyny w przesyłce brak jest produktu o wartości poniżej 10 zł, zostanie zwrócona właściwa kwota na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

 §5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.     Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2.     Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Zwracany towar nie może nosić ślady użytkowania i uszkodzenia. Więcej informacji oraz wzór odstąpienia od umowy w zakładce "odstąpienie od umowy" na dole w stopce sklepu.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827) .

 

3.     Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2019